CERCANT ON VIURE

PER A NOIS O NOIES EXTUTELATS/DES

Desde l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) s’ofereixen habitatges per joves, extutelats o que estiguin en situació de Tutela per l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Tot seguit et resolem tots els teus dubtes sobre aquesta opció!

Dintre del programa d’habitatges s’ofereixen recursos per joves entre els 16 i 18 anys i joves dels 18 als 21. Així mateix disposen de recursos com el SAEJ i un recurs d’habitatge per estudiants extutelats fins els 24 anys.

Són habitatges, generalment, d’estructura familiar on poden viure pocs nois o noies i on s’atenen les necessitats materials, físiques, afectives, psíquiques, socials i educatives del/la jove sigui major o menor d’edat.

 

Estan a diferents poblacions de Catalunya, i a diferents barris. Un educador esta present gairebé de forma diària al pis durant una estona per donar suport al que necessitin els nois del pis i vetllar pel bon funcionament d’aquest.

 

El programa Servei d’Acompanyament Especialitzat per Joves (SAEJ), és també un servei d’habitatge de l’ASJTET, però funciona diferent. Està pensat per a joves amb un alt nivell d’independència i autonomia. Si accedeixes al recurs d’habitatge del SAEJ (també arreu de Catalunya), continuaràs tenint acompanyament educatiu però d’una manera menys intensiva que a un pis de l’ASJTET, i viuràs a una habitació llogada en lloc de un pis amb altres joves extutelats/des.

L’entrada en un recurs d’habitatge de l’ASJTET sempre serà valorat com un recurs educatiu que pot afavorir el teu desenvolupament social, laboral, maduratiu, emocional i relacional. Aquest programa no està pensat per oferir només un recurs infraestructural d’habitatge i res més, ni és un recurs d’urgència.

 

Com a un recurs educatiu, l’accés d’un noi/a a un pis s’ha de treballar en conjunt, acompanyant el teu projecte de vida.

Als pisos de l’Àrea hi poden demanar accedir joves que no tinguin vivenda pròpia o familiar on puguin i vulguin viure per assolir la seva autonomia. Joves que els hi calgui ajut de referents adults per a desenvolupar les seves competències i integrar-se a la vida social més normalitzada possible.

 

Compromís amb el teu projecte i Voluntarietat

 En el moment de l’ingrés has de ser suficientment capaç per comprometre’t i implicar-te en el teu projecte educatiu individual i plantejar-te un projecte de futur. Disposar de capacitat de convivència i d’acceptació de les normes de funcionament del pis. La teva responsabilitat i nivell maduratiu ha de garantir el teu èxit en aquest projecte.

 

Valoren la teva història i les teves actuacions. Acullen nois/es que durant el temps que han estat tutelats i acollits en els diferents recursos de la DGAIA, hagin mostrat implicació, responsabilitat i autonomia en el seu projecte educatiu. Joves que en el seu nucli actual estan compromesos amb ells mateixos. Joves que, en el moment de d’ingrés al pis o residència assistida, estiguin realitzant algun tipus d’activitat formativa i/o laboral.

 

D’altra banda és fonamental comptar amb la teva voluntarietat i el teu compromís, però sobretot amb la teva consciència, el teu desig i la teva força. Has de poder acceptar la teva situació i treballar amb els professionals de l’ASJTET.

 

Ingressos econòmics i altres aspectes

Com a major d’edat has de disposar d’un mínim d’ingressos econòmics que els permeti atendre les necessitats bàsiques (menjar, roba, despeses de butxaca, aportació al pis, etc.). Els ingressos poden ser fruit del treball personal, beca o ajut econòmic de l’administració (des de l’ASJTET poden ajudar-te a tramitar-ho).

 

Tindran en compte també que disposis de documentació personal acreditativa que et permeti iniciar un procés formatiu o laboral.

Com veuràs a l’apartat de QUÈ ES L’ ÀREA DE SUPORT AL JOVE TUTELAT I EXTUTELAT?, estar fent un pla de treball amb el teu referent de Via Laboral (el servei d’Orientació formativa i laboral de l’Àrea de Suport al Jove), suposa que et coneguin i, per tant, el teu referent pot proposar el teu ingrés a un pis de l’Àrea o del SAEJ si valora que ho necessites i pots aprofitar el recurs.

GUIA EMANCIPACIÓ

Twitter

Contacte

Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits

Via Laietana, 54, 1er
08003 Barcelona

Tel: 93 268 99 91

info@fepa18.org