CERCANT ON VIURE

Llogar una habitació, compartir pis

Compartir pis és una bona opció, i la que menys diners et suposarà. Compartiries el pis amb altres persones, sobretot la cuina, el bany o el menjador, i disposaràs de la teva habitació.

Vols veure consells, idees sobre diferents aspectes de la convivència: què puc fer i què no com a resident al pis, com organitzar-se les tasques de la casa amb altres persones? Clicka aquí.

Hi ha diferents formes de cercar habitacions per llogar. Hi ha diverses webs on pots trobar la teva habitació ideal! Recorda que comentar als teus coneguts que estàs cercant habitació per llogar també pot ajudar-te!

Si t’apropes a alguna Universitat, veuràs que a les cartelleres d’anuncis (a prop de la biblioteca, la copisteria, etc.) també sol haver-hi cartells de gent que ofereix habitació o pis de lloguer.

Aquí tens algunes webs per trobar pis compartit:

  1. Que la despesa del lloguer és només una part dels diners que et suposa viure a un pis (hauràs de compartir amb els teus companys/es de pis les despeses de llum, aigua, gas, telèfon…). A més, és habitual que et demanin una fiança (uns diners que es queda el propietari per si quan marxis s’ho ha de cobrar perquè quelcom hagi estat fet malbé al pis, o li hagis deixat de pagar alguna quantia).
  2. Si la persona que et lloga l’habitació no n’és el propietari (és a dir, és la llogatera del pis, i vol sotsarrendar-te una habitació), ha de tenir el consentiment del propietari per escrit.
  3. El preu a pagar per l’habitació no podrà ser mai superior al que li correspongui a l’arrendatari pel total de l’arrendament de l’habitatge llogat.
  4. Tens dret a exigir que la formalització del contracte es faci per escrit, cosa que es recomanable en el cas de que us demanin fiança, per tal de que quedi constància.
  5. Consulta la Llei d’arrendaments urbans per no trobar-te en situacions compromeses.
  6. Sobre els tipus de contracte:
    Pots llogar una habitació mitjançant 4 tipus de contractes que contemplen la possibilitat de llogar habitacions en pisos compartits.

En cas de dubte, demana una còpia del contracte per poder-lo analitzar amb tranquil·litat abans de signar-lo i demaneu a algú expert que el revisi. A les Oficines de l’Habitatge de Barcelona ofereixen aquest servei de manera gratuïta (amb cita prèvia).

 

quadre-contractes

CONTRACTE VERBAL
És molt freqüent que s’acordi el lloguer d’una habitació de forma verbal.

Tingues en compte que el fet de no disposar de cap document per escrit, dificulta en gran mesura la teva situació en cas de qualsevol problema que sorgeixi. Per això és recomanable que, com a mínim, exigeixis a l’arrendador que et faci un rebut que acrediti el pagament de la renda.

 

CONTRACTE DE LLOGUER PARCIAL

Consisteix en llogar una habitació en un pis al propietari i conviure-hi amb ell/a.

Pot haver-hi un o diversos contractes de lloguer parcial simultanis en un mateix habitatge. Lliurement, el propietari de l’habitatge pot fer lloguers parcials sempre que quedi clar quins són els espais propis i comuns de cadascun d’aquests contractes.

És molt recomanable establir amb el propietari, sempre per escrit, quines seran les condicions, els drets i les obligacions a les quals hauràs de fer front.

 

SOTSARRENDAMENT

El sotsarrendament es preveu expressament a la Llei d’Arrendaments Urbans com la facultat que té el llogater per sotsarrendar una part de l’habitatge que ell mateix prèviament ha llogat en la seva totalitat, sempre amb el consentiment previ per escrit del propietari.

L’habitatge llogat només es pot sotsarrendar parcialment.

Quan el contracte de sotsarrendament tingui una durada inferior al del contracte de lloguer caldrà especificar-ho en l’acord de sotsarrendament tant el dia d’inici com el d’acabament. El dret del sotsarrendatari s’extingirà, en tot cas, quan ho faci el dret de l’arrendatari que va sotsarrendar aquesta part de l’habitatge.

 

LLOGUER D’HABITATGE SENCER AMB PLURALITAT D’ARRENDATARIS

És aquell contracte en què més d’una persona figura com arrendatària d’un determinat immoble. Tots tenen els mateixos drets i obligacions: la renda, la fiança i les despeses es reparteixen proporcionalment.

En cas d’impagament, i si el contracte no indica el contrari, el propietari haurà de reclamar a cadascú la seva part.

En cas de marxar un dels titulars i no trobar qui el substitueixi, el propietari podrà resoldre el contracte, tret que la resta d’arrendataris es facin responsables de les obligacions d’aquesta persona que marxa.

Font: Web de l’Ajuntament de Barcelona

Fes un cop d’ull a les novetats en els contrats de lloguer que va entrar en vigor el 20/12/2018!

GUIA EMANCIPACIÓ

Twitter

Contacte

Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits

Via Laietana, 54, 1er
08003 Barcelona

Tel: 93 268 99 91

info@fepa18.org