Renda Garantida a la Ciutadania

Prestació econòmica per a persones sense ingressos

J

a es pot sol·licitar la Renda Garantida Ciutadana (RGC), una prestació per a persones sense ingressos que ja l’han començat a rebre automàticament unes 28.000 persones, les que fins ara eren beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI). Consulta aquí tota la informació!

 

El nou subsidi, en marxa després de 4 anys d’impuls ciutadà, preveu cobrir 68.000 llars el 2020 i, de moment, aquest any, concedirà 564 euros mensuals a cada persona en risc d’exclusió.

 

La renda bàsica vol garantir que tota la ciutadania de Catalunya pugui fer-se càrrec de les despeses essencials per dur una vida digna. La persona beneficiària haurà de comprometre’s a superar la seva situació a través d’un itinerari d’inserció laboral que li garanteixi l’autonomia econòmica.

 

Cal tenir 23 anys com a mínim (mira les excepcions a “Requisits”!), estar empadronat/a Catalunya i haver-hi viscut durant els últims dos anys sencers.

En pot ser beneficiari qualsevol persona que, durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud, tingui ingressos inferiors al 91% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Per al 2018, el llindar d’ingressos se situa en 604 € al mes en dotze pagues.

GUIA EMANCIPACIÓ

Twitter

Contacte

Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits

Via Laietana, 54, 1er
08003 Barcelona

Tel: 93 268 99 91

info@fepa18.org