PAPERS EN REGLA

DEMANAR LA NACIONALITAT

Per demanar la nacionalitat espanyola, cal portar deu anys residint de forma legal a Espanya. Hi ha excepcions (2 anys per paisos iberoamericans, 5 anys per refugiats…).

També pots demanar-la en el cas que hagis estat sota la responsabilitat d’alguna entitat de protecció (tutelat) durant més de dos anys (també es comptabilitza el temps de guarda altres comunitats estatals) i que tinguis 1 any de permís de residència legal immediatament anterior al moment en què sol·licites la nacionalitat. Hauràs de presentar una sèrie de documentació i superar un o dos exàmens.

 

Amb DNI es pot accedir a places de funcionariat (i a treballs d’àmbit europeu), a Federacions esportives, es pot votar i ser votat a totes les eleccions, es pot viatjar sense més requisits que les establertes per cada país als espanyols i es pot residir i treballar en l’àmbit de la Unió Europea.

Vol saber-ne més?

 

Accés a la nacionalitat espanyola per residència

 

Si vols demanar la nacionalitat espanyola, has de saber que tot el procés és per internet:

IMPORTANT!

      Hi ha gent que podrà demanar Dispensa (no fer els exàmens)!:

      -analfabets

      -amb dificultats d’aprenentatge

      -que hagin fet la ESO, grau mig o superior.

      Vols demanar la dispensa per no fer aquest exàmens? Omple aquest formulari!

 

Resolució

 

El procediment haurà de ser resolt i notificat en el termini màxim d’un any des que la sol·licitud hagi entrat a la Dirección General de Registros y del Notariado. Si no et diuen res, s’entèn que no l’han acceptat.

Si et notifiquen que s’ha resolt en positiu, durant els 180 dies després de la notificació, has de fer els actes de jurament, renúncia i sol·licitud d’inscripció al RC corresponent, així com al manteniment de la “bona conducta cívica”.

 

és requisit per obtenir-la superació de dues proves que acrediten el suficient grau d’integració a la societat espanyola:

 • Llengua espanyola: DELE (diploma de español como lengua extranjera), mínim nivell A2. Models d’examen i característiques a la web
 • Grup 1
  • Comprensió lectora – 60’
  • Comprensió i interacció escrites – 50’
 • Grup 2
  • Comprensió auditiva- 35’
  • Expressió i interacció orals- 15’

Es supera l’examen amb un mínim de 30 punts a cada grup (100 punts en total)

Només dispensats els nacionals de països amb espanyol com a idioma oficial (llatinoamericans i Guinea Equatorial)

-Coneixements de Constitució i socio culturals d’Espanya (CCSE)
Model d’examen, correcció i Manual per preparar-lo a la web.

25 preguntes tipus test (3 opcions o V/F), amb dos blocs de contingut: govern, llei i participació ciutadana (60%) i cultura, història i socitetat espanyoles (40%). Durada màxima de 45 minuts.

Es supera l’examen amb un mínim del 60% de respostes correctes (15).

Hi ha dues oportunitats d’examen, si no es supera a la 1a, amb un màxim de 18 mesos des de la inscripció.

 

Cost econòmic

 
 • DELE: 124€, aprox (ho fixen els centres homologats per Instituto Cervantes)
 • CCSE: 85€
 • Taxa per iniciar el procediment: 101€

GUIA EMANCIPACIÓ

Twitter

Contacte

Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits

Via Laietana, 54, 1er
08003 Barcelona

Tel: 93 268 99 91

info@fepa18.org