Escull la teva comunitat

Has estat tutelat/da?
No estàs sol/a!

Necessites un lloc on trobar tota la informació que pots necessitar?
Benvingut/da al teu espai! Aquí trobaràs allò que un/a jove extutelat/da (o en procés d’emancipar-se) necessita saber.